معرفی پرسنل واحد:
ردیفنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیسمت
1-راضیه وزیریکارشناسکارشناس مسئول واحد
2-فاطمه موثقی
کارشناسکارشناس واحد
 
 
 
فعاليتهاي جاري :
1)  انجام مطالعات لازم در مورد بیماریهای بومی منطقه
2) دریافت برنامه های عملیاتی تأیید شده و ابلاغ آن به واحدهای تابعه جهت اجرا
3) شرکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش و بهداشت
4) تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز و ارائه آن به مقامات و مسئولان مربوطه
5) نظارت بر انجام کلیه امور فنی واحدهای تابعه(بیماریابی و.....)
 
       برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ