به وب سایت شبکه بهداشت و درمان سپیدان خوش آمدید
 1. مرکز سلامت جامعه شهری شماره یک (رئیسی)                                                                          
 2. مرکز بهداشتی درمانی شهری هما شهر
 3. مرکز بهداشتی درمانی روستایی کمهر
 4. مرکز بهداشتی درمانی جنوب
 5. مرکز بهداشتی درمانی روستایی خلیلی  
 6. مرکز بهداشتی درمانی روستایی  دالین
 7. مرکز بهداشتی درمانی  روستایی هرایجان
 8. مرکز بهداشتی درمانی روستایی ابنو
 9. مرکز بهداشتی درمانی روستایی دلخان
 10. مرکز بهداشتی درمانی روستایی راشک                                                              
 1. خانه بهداشت کمهر
 2. خانه بهداشت مارگون
 3. خانه بهداشت اسفیان
 4. خانه بهداشت ریگون
 5. خانه بهداشت جوزکنگری
 6. خانه بهداشت بنو گیر
 7. خانه بهداشت ممبلو
 8. خانه بهداشت رودشیر
 9. خانه بهداشت بهرغان
 10. خانه بهداشت سرتلی
 11. خانه بهداشت برشنه
 12. خانه بهداشت شیربابا
 13. خانه بهداشت خلیلی
 14. خانه بهداشت سربست
 15. خانه بهداشت قلعه خرابه
 16. خانه بهداشت دالین
 17. خانه بهداشت آبگرم


   لینک مهم
 
      
                                                                               

لینک های داخلی
  
  
  
  
                                                 


لینک های سریعمعرفی ریاست شبکه بهداشت و درمان
معرفی ریاست مرکز بهداشتبیمارستان امام حسین (ع) سپیدان
معرفی معاونتمعرفی معاونت اورژانس 115
واحد حراستواحد توسعه شبکه و ارتقا سلامت مناقصه و مزایده
واحد فناوری اطلاعات و ارتباطاتواحد بهداشت محیط سوالات متداول
واحد کارگزینی واحد بهداشت خانواده 
واحد حسابداری واحد بهداشت مدارس 
واحد تدارکات واحد آمار 
واحد غذا و دارو واحد بهداشت روان 
واحد روابط عمومی واحد مبارزه با بیماری های غیرواگیر 
واحد نظارت بر درمان واحد مبارزه با بیماری های واگیر 
واحد امور عمرانی واحد تغذیه 
واحد پیگیری و پاسخگویی به شکایات واحد بهداشت حرفه ای 
 دبیر خانه واحد آموزش سلامت 
 واحد نقلیه واحد آموزش ضمن خدمت 
  واحد نقلیه 
  دبیرخانه 
   

                                                                                                                                        
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-13 11:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ