شرح وظایف:

       حضور در جلسات آموزشي واحدهاي مختلف ستادي

       پيگيري و مراجعه به واحد آموزش ضمن خدمت دانشگاه جهت امور آموزشي

       ارسال شناسنامه آموزشي پرسنل به واحد آموزش سلامت ضمن خدمت استان جهت برخورداري از مزاياي آموزشي
ثبت درخواست برگزاري دوره با همكاري واحدهاي برگزاركننده دوره و ارسال آن به استان جهت گرفتن مجوز استاني

       ثبت نام پرسنل در دوره هاي مختلف آموزشي از قبيل دوره هاي توجيهي بدو خدمت ، دوره هاي ويژه مديران و غيره

          اطلاع رساني به پرسنل جهت شركت در كلاس هاي مختلف آموزشي

          نظارت بر كلاس هاي آموزشي تشكيل شده از طرف واحدهاي مختلف ستادي

           حضور و غیاب شرکت کنندگان در دوره های آموزشی

           ارزيابي دوره های آموزشي

          تكميل چك ليست ارزشيابي ساختاري جلسات آموزشي در جلسات آموزشي
  
صدور گواهي آموزشي جهت شرکت کنندگان سایر ادارات

          بررسي كامل شناسنامه هاي آموزشي جهت استفاده كاركنان از مزاياي آموزش
  بررسي سايت آموزش ضمن خدمت به صورت روزانه جهت گرفتن اطلاعيه و خبرهاي جديد از سايت و اعلام آن به پرسنل

      ارائه فيش هاي ثبت نام شده كاركنان در برخي دوره هاي آموزشي به استان جهت استرداد شهريه دوره
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-21 12:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ