معرفی شبکه بهداشت و درمان سپیدان و شرح وظایف مرکز بهداشت شهرستان سپیدان

شبکه بهداشت و درمان سپیدان، متشکل از واحدهای ستادی مستقر در مرکز بهداشت سپیدان و درمانگاها و پایگاههای بهداشتی و همچنین خانه های بهداشت مستقر
در روستاها مشغول به فعالیت بوده و فعالیتهای این مرکز شامل اعمال زیر می باشد:

مدیریت و نظارت بر فرآیندهای درمانی در بیمارستانها و درمانگاههای شهرستان
نظارت بر فرآیندهای بهداشتی مانند بهداشت اماکن عرضه محصولات خوراکی و دارویی
نظارت بر کلیه اماکن تهیه و توزیع محصولات خوراکی و دارویی
مدیریت و انجام فعالیتهای اورژانس و کمک رسانی به افراد آسیب دیده یا بیماران
رسیدگی به امور بهداشت خانواده و جمعیت
نظارت بر توزیع داروهای مجاز و پیگیری عدم توزیع داروهای غیرمجاز
نظارت بر بهداشت مدارس و دانش آموزان
رسیدگی به شکایات مردمی در حوزه بهداشت و درمان
تهیه پرونده های بهداشتی جهت خانوارهای ساکن در شهرستان و پیگیری موارد بهداشتی و درمانی افراد تحت پوشش
آموزش بهورزان و پرسنل در مسایل بهداشتی و درمانی
اطلاع رسانی و تبلیغات در حوزه بهداشت و درمان
پیگیری و پیشگیری شیوع بیماریهای واگیر و غیرواگیر


======================================================================================================

تشکیلات و چارت سازمانی


==============================================================================================================================================

نحوه مدیریت شبکه بهدشت و درمان سپیدان


نحوه مدیریت

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سپیدان با مدیریت رییس شبکه بهداشت آباده و مرکز بهداشت تحت مدیریت معاونت بهداشتی شبکه بهداشت و با تکیه بر فعالیت واحدهای ستادی انجام می پذیرد.
کلیه قواننین حاکم بر نحوه مدیریت و فعالیتهای شبکه بهداشت و درمان تحت قوانین و دستورالعملهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز و وزارت بهداشت صورت می پذیرد.


مالکیت مرکز

مالکیت ساختمانهای ستاد و مرکز ی شبکه بهداشت سپیدان بصورت ملک اداری می باشد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-9 11:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ