خدمات آزمايشگاه

  1 -به چه دليل انجام آزمايشات غربالگری نوزادان از روز سوم تا پنجم تولد ضروری است؟

  به دليل مشخص نبودن علائم بالينی بيماری های مادر زادی در روز ها و ماه های نخست پس از تولد ، مانند کم کاری تيروييد و فنيل کتون اوری و غيره ، انجام آزمايشات غربالگری نوزادان (با استفاده از چند قطره خون پاشنه ی پا در روز های سوم تا پنجم پس از تولد ) باعث تشخيص زود هنگام بيماری و درمان به موقع نوزادان مبتلا ميگردد و از بروز عقب ماندگی قطعی ذهنی و جسمی نوزادان جلوگيری می گردد.

  2 -انجام آزمايشات قبل از ازدواج به چه منظور صورت می گيرد؟

  الف: غربالگری شناسايی زوج های ناقل ژن تالاسمی (تالاسمی مينور)جهت کنترل و اقدامات پيشگيرانه به منظور پيشگيری ازبروز موارد جديد تالاسمی ماژور

  ب:تشخيص اعتياد يا عدم اعتياد مزدوجين به مواد مخدر

 

  خدمات بهداشت دهان ودندان

  1- آيا همه مردم ميتوانند به خدمات دندانپزشکی در مراکزبهداشتی درمانی دسترسی داشته باشند؟

  بله – همه مردم در هرگروه سنی ميتوانند جهت دريافت خدمات دندانپزشکی به نزديکترين مرکز بهداشتی درمانی مراجعه نموده وخدمات مورد نظر را دريافت نمايند.

  2- آيا خدمات دندانپزشکی بصورات رايگان ارايه ميگردد؟

  بجز ويزيت جهت جمعيت گروه هدف (کودکان زير 6 سال –کودکان 6-12سال- خانمهای باردار ) مابقی خدمات با تعرفه دولتی( مصوب وزارت بهداشت )جهت گروه هدف وسايرين انجام ميشود .

  3- چه خدماتی در مراکز بهداشتی درمانی دارای واحد بهداشت دهان ودندان ارائه ميگردد؟

خدمات بهداشت روان

چگونه بدانیم که دچار افسردگی شده ایم ؟

وقتی دچار اختلال خواب بصورت پر خوابی یا بی خوابی شده باشیم .2-احساس خستگی یا بی انرزی بودن داشته باشیم .3-تغییر در اشتها بصورت بی اشتهایی یا پر اشتهایی .4-احساس بی ارزشی یا احساس گناه نا متناسب داشتن .5-مشکل در تمرکز .6-درد های جسمانی .7-تحریک پذیری و بی تحملی .8-بی قراری یا کندی روانی حرکتی . 9- افکار مرگ و خودکشی
در صورت داشتن سه تا از علایم شما دچار افسردگی خفیف -در صورت داشتن پنج تا از علایم دچار افسردگی متوسط و در صورت داشتن همه علایم دچار افسردگی شدید می باشید
     مراحل گردش کار در خصوص تعویض پزشک خانواده 
 
1-      مراجعه به پزشک مربوطه و دریافت نامه خروج
2-      ممهور شدن دفترچه ها با مهر خروج
3-      انتخاب پزشک جدید و دریافت نامه از ایشان
4-      مراجعه به واحد ستاد هماهنگی ( خانم بشیر و آقای حس زاده ) از 1تا 5 هر ماه جهت ویرایش سامانه
5-      ممهور شدن دفترچه ها توسط پزشک جدید
 
 
 
 تایید فرم گواهی پزشکی کارکنان ادارات دولتی 
 
1-      مراجعه به پزشک معتمد شبکه بهداشت جهت تایید گواهی
2-    اخذ فرم اداره مربوطه و شماره حساب از رابط شورا خانم بشیر واحد ستاد هماهنگی
3-      واریز فیش 15000 ریالی به شماره حساب داده شده
4-      مراجعه به خانم صلاحی و تحویل فیش و فرم تکمیلی اداره مربوطه
 
5-      مراجعه پس از دو هفته جهت اخذ نتیجه

 
 

    مراحل گردش کار در صدور پروانه کسب 
 
 1. تحویل برگ استعلام دریافت شده از مجمع امور صنفی شهرستان ، نمایندگی های مجمع امور صنفی بخش های تابعه و یا اداره بازرگانی شهرستان فیروزآباد
 2. ثبت ورود نامه مربوطه در دفتر اندیکاتور مرکز بهداشت شماره 2
 3. تسلیم استعلام ثبت ورود شده در دفتر اندیکاتور مرکز بهداشت به واحد بهداشت محیط و مواد غذایی
 4. ارجاع استعلام به کارشناس و یا کاردان مرکز بهداشتی درمانی مربوطه یا کارشناسان ستادی(حداکثر ظرف 15 روز پاسخ داده شود
 5. تسلیم گزارش بازدید کاردان یا کارشناس واحد بهداشت محیط بازدید کننده به واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت
 6. صدرو پاسخ صلاحیت و یا عدم صلاحیت بهداشتی با توجه به گزارش بازرس (مقررات ماده 13) و ارسال آن به مرجع استعلام کننده
 
مراحل و ترتیب انجام معاینات بدو استخدامی ودوره ای شاغلین وکارگران چگونه است ؟
 1. مراجعه به مرکز شماره 1به آدرس آزمایشگاه صدیقه طاهره (س) جهت اخذ نوبت
 2. مراجعه به آزمایشگاهمرکزی به صورت ناشتا
 3. ارائه نتایج آزمایشهای انجام گرفته به همراه فرم تکمیل شده عکس دار به درمانگاه صدیقه طاهره ا)فقط در روزهای یکشنبه و سه شنبه  ) آقای عباسپور
 4. ارائه نتایج آزمایشهای انجام گرفته به همراه فرم تکمیل شده عکس دار به واحد طب کار
 5. انجام تست های مورد نیاز (شنوایی و تست ریه)توسط کارشناس بهداشت حرفه ای و تائید نهایی نتایج آزمایشها توسط پزشک طب کار
 6. دریافت گواهی صحت مزاج(یک برگ تصویر عدم اعتیاد) از مرکز شماره 2
 7. صدور گواهی صحت مزاج (داشتن یک قطعه عکس ) در این مرحله جهت صدور کارت سلامت شغلی الزامی می باشد.
 8. مراجعه به قسمت امور اداری مرکز طب کار جهت امضاء گواهی صادر شده
 9. مراجعه به دبیرخانه مرکز طب کار  جهت مهر و درج شماره نامه
 1. در خواست کتبی افراد جهت نمونه برداری باکتریولوژی یا شیمیایی آب از منابع آب شخصی
 2. اخذ دستور ریاست محترم مرکز بهداشت شهرستان به واحد بهداشت محیط مبنی بر انجام آزمایشات
 3. ثبت در خواست مذکور در دبیرخانه مرکز بهداشت
 4. ارجاع درخواست به واحد بهداشت محیط و کارشناس مربوطه
 5. معرفی بانک و شماره حساب توسط واحدبهداشت محیط به متقاضیان جهت واریز هزینه انجام آزمایشات و تسلیم اصل فیش به واحد بهداشت محیط
 6. هماهنگی با آزمایشگاه جهت نمونه برداری و انجام آزمایشات در زمان مقتضی
 7. مراجعه به محل مورد درخواست و نمونه برداری توسط کارشناس بهداشت محیط
 8. ارسال نمونه به آزمایشگاه آب و انجام آزمایشات لازم توسط آزمایشگاه
 9. تحویل نتایج آزمایشات بعد از مدت زمان لازم و اعلام نتیجه به شخص متقاضی
 10. انجام مشاوره و راهنمایی های لازم به شخص مراجعه کننده در صورت نامطلوب بودن نتیجه آزمایشات انجام شده
 1. مراجعه به دبیرخانه  مرکز شماره 2جهت تائید عکس
 2. مراجعه به ازمایشگاه مرکزی (از ساعت 5/7صبح لغایت 5/9صبح) واقع در زمین شهری فاز 1 جنب مرکز شماره 2
 3. مراجعه به دبیرخانه مرکز طب کار  وارائه نتیجه آزمایش جهت صدور گواهی عدم اعتیاد
 4. مراجعه به دفتر ریاست مرکزطب کار  جهت امضاء
 5. مراجعه به دبیر خانه  مرکز طب کار جهت مهر ودرج شماره نامه


       برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ