شبکه بهداشت و درمان سپیدان

مسئول امور مالی : روح اله ملکی

کارشناس حسابدار تعهدی : روح اله ملکی

کارشناس اقتصاد بهداشت و درآمد : اسماء جمشید نژاد

کارشناس حقوق و دستمزد: علی شفیعی

کارشناس درآمد : حسن فریدونی

امور قراردادها: امین شریفی


تلفن تماس :7136723873


       برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ