معرفی ریاست:

دکتر علی اکبر فرخ روز

   
سمت: رئیس شبکه بهداشت و درمان سپیدان      
                                                                                                                                  

تلفن : 36723874

 

  

                                                                            معرفی مسئول دفتر:

ردیفنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیسمت
1-ایوب ملکیدیپلممسئول دفتر ریاست

 

 

 

 

 

 

 

       برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ