معرفی رئیس شبکه بهداشت و درمان :

مهندس سیاوش کریمی

   

سمت: سرپرست شبکه بهداشت و درمان سپیدان      

                                                                                                                                  

تلفن : 36724044

 

 

  

                                                                            معرفی مسئول دفتر:

ردیفنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیسمت
1-ایوب ملکیدیپلممسئول دفتر ریاست

 

 

 

 

 

 

 

       برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ