نام و نام خانوادگي
سمت
مدرك تحصيلي
سابقه كار
شماره همراه
پست الكترونيك
مهندس رضا اميري
كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي و طب كار
 
 
 
ليسانس بهداشت حرفه اي
15سال
091772020529
   09176323301
 
 
محمد صالحي
پذيرش طب كار و بهداشت حرفه اي
 
 
 
ليسانس مديريت
10سال
09177032095
 
زهرا خسرواني
پزشك طب كار
پزشك عمومي
9سال
 
 
09173011641

 
 
 
 
 
 
 
دکتر ساناز هادی پور
پزشك جانشين طب كار
پزشك عمومي
4سال
09173139317
 
 
 
 
 
 
 
 
       برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ