آدرس : شهر اردکان خیابان شهید سهرابی - جنب پارک شهردای - مرکز بهداشت شهرستان سپیدان - واحد آموزش ضمن خدمت كاركنان کد 53873-73617

عبداله معینی مسئول آموزش و توانمند سازی کارکنان تلفن:07136721812

فاکس:07136723432
       برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ