درخواست برگزاری دوره های آموزشی

همکاران محترم خواهشمند است جهت درخواست دوره ها از واحد یا سایت آموزش و توانمند سازی کارکنان شبکه بهداشت سپیدان فرم درخواست دوره ها را دریافت نمایند و ضمن رعایت نکات ذیل نسبت به درخواست دوره ها اقدام نمائید.

1)     جهت در خواست دوره صرفاً از عناوين دوره مطابق با تقویم آموزشی این شبکه استفاده گردد .

2)     ابتدا جهت رزرو سالن آموزشی به مسئول امور عمومی شبکه مراجعه نمایئد. سپس جهت ثبت دوره به مسئول آموزش و توانمند سازی کارکنان مراجعه نمائید. عواقب نبود سالن در تاریخ برگزاری دوره بر عهده واحد درخواست کننده دوره می باشد.

3)     جهت هر دوره یک برگ درخواست تکمیل شود و  فرم درخواست را پس از تائید رئیس شبکه بهداشت و درمان به مسئول آموزش و توانمند سازی کارکنان تحویل نمائید.

4)     توجه شود که حداقل 20 روز قبل از برگزاری دوره آموزشی فرم درخواست دوره تحویل مسئول آموزش و توانمند سازی کارکنان گردد.

5)     یک هفته  مانده به برگزاری دوره جهت اطلاع از تائید دوره توسط آموزش ضمن خدمت دانشگاه به مسئول آموزش و توانمند سازی کارکنان مراجعه نمائید.سپس جهت اطلاع به همکاران اقدام نمائید.

6)     پنج روز مانده به برگزاری دوره آموزشی لیست شرکت کنندگان پیشنهادی واحد را به مسئول آموزش و توانمند سازی کارکنان تحویل نمائید.

7)     روز قبل از برگزاری دوره لیست حضور را از مسئول آموزش و توانمند سازی کارکنان تحویل بگیرید.

8)     به درخواست دوره هایی که کمتر از 20 روز مانده به برگزاری ارسال گردد ترتیب اثر داده نمی شود

9)     چنانچه اطلاعات برگزاری دوره (لیست حضور و غیاب ،لیست ریز نمرات ) بعد از یک هفته از برگزاری دوره به آموزش و توانمند سازی کارکنان تحویل داده نشود دوره غیر مجاز اعلام می گردد.

     

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-21 12:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ